ul. Nowy Świat 58A, Warszawa
tel. 22 826 45 02 // 22 826 23 10

Badanie niepłodności

Przyczyny niepłodności są zwykle bardzo zindywidualizowane, dlatego jej leczenie również musi mieć indywidualny przebieg. Kluczem do sukcesu jej leczenia jest postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie adekwatnych kroków medycznych.

Najczęściej definiuje się niepłodność jako brak potomstwa po 12-miesięcznym okresie regularnego współżycia, bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Stwierdzenie to zostało oparte na obserwacji, że w wymienionym okresie czasu uzyskuje się ciążę u około 85— 90% par.

Ze względu na przyczynę wyróżnia się kilkanaście różnych pojęć związanych z omawianym problemem.

Oto najważniejsze z rodzaje niepłodności:

 • pierwotna — gdy nigdy nie stwierdzono ciąży,
 • wtórna — niemożność powtórnego zajścia w ciążę,
 • męska, żeńska, małżeńska — określa po czyjej stronie leży przyczyna zaburzeń,
 • czynnościowa — gdy przyczyną są zaburzenia w fizjologii procesów rozrodczych, przy prawidłowym stanie anatomicznym narządów płciowych, np. zaburzenia owulacji,
 • mechaniczna – gdy przyczyną zaburzeń są zmiany w budowie narządów rodnych np. wady rozwojowe, zmiany pozapalne, zrosty itp,
 • idiopatyczna — gdy wykonane badania diagnostyczne nie potrafią wyjaśnić przyczyny dolegliwości.

Rozpoczynając leczenie niepłodności, należy przeprowadzić badania mające na celu wyjaśnienie jej przyczyn.

Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych

Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowych przydatne jest w diagnostyce :

 • przewlekłych stanów zapalnych stercza i dróg nasiennych,
 • niekonwencjonalnych czynników zapaleń układu płciowego,
 • stanów zapalnych narządów płciowych u partnerów seksualnych,
 • ocenie wpływu żylaków powrózków nasiennych na spermatogenezę,
 • przyczyn idiopatycznej niepłodności.

Badanie nasienia

Badanie nasienia to podstawa diagnostyki niepłodności u mężczyzn. W trakcie badania analizowane są ogólne parametry nasienia, takie jak objętość i lepkość ejakulatu, czas upłynnienia, pH, wygląd nasienia, ogólna liczba plemników w nasieniu, liczba plemników w 1 ml ejakulatu, odsetek żywych i poruszających się plemników, a także ewentualna aglutynacja (zgrupowanie) plemników i stopień jej zaawansowania. 

l.p.Nazwa badania lub zabieguCena*
1.Badanie cytologiczne komórek poza plemnikowychDo dowołania badania nie wykonujemy PLN